Aro kapital

Aro Kapital skal tilby norske sparebanker eksterne tjenester som kapitalforvaltning optimalisert i forhold til de ulike bankers egenart og ønske om risiko. Selskapet eies av Lillestrømbanken kapitalforvaltning. Vi utarbeidet for Aro: logo, postale trykksaker, mappe og skisser til web.

Aro1Aro2Aro3Aro4Aro5Aro7Aro8Aro6Aro_web

2Mind design

Soppgleder

Vitale

OX-Norge

Uloba – profilhåndbok

Picomed

Gulskogen Park

Uloba

Ekebergparken

Aro kapital

iLift

Freedom Express