Foreningen av tolvte januar

Foreningen av tolvte januar arbeider for rettsikkerhet og grunnleggende rettigheter for asylsøkere og flyktninger i Norge.Foreningens navn henspiller på datoen i 2011 da den gang papirløse Maria Amelie ble pågrepet av politiet like etter at hun hadde holdt et foredrag ved Nansenskolen på Lillehammer. 2Mind har utviklet logo for foreningen 1201.

1201-1 1201-2 1201-31201-4

Uloba

Ramme profil

Aro kapital

Ramme kultur

Freedom Express

Ramme fjordhotell

Aeron

Ramme gård

Peer Gynt på Gålå

Bare Honning

Bredal

Coda