Foreningen av tolvte januar

Foreningen av tolvte januar arbeider for rettsikkerhet og grunnleggende rettigheter for asylsøkere og flyktninger i Norge.Foreningens navn henspiller på datoen i 2011 da den gang papirløse Maria Amelie ble pågrepet av politiet like etter at hun hadde holdt et foredrag ved Nansenskolen på Lillehammer. 2Mind har utviklet logo for foreningen 1201.

1201-1 1201-2 1201-31201-4

Bredal

Coda

Sogndal fotball

Carinas

Barkevik

2Mind design

Foreningen av tolvte januar

Soppgleder

Vitale

OX-Norge

Gulskogen Park

Picomed