Freedom Express

Freedom Express er et datterselskap av ULOBA, (et samvirkeforetak for Borgerstyrt personlig assistanse) og et transportselskap i Drammen som legger særlig vekt på tilgjengelighet for mennesker med assistansebehov.     Med sine nye spesialbygde busser gis det endelig muligheter for alle til å kunne ha en behagelig reise enten man er avhengig av rullestol eller ikke.

 Bussene skreddersys til hver enkelt reise, og har alle tenkelige tekniske hjelpemiddel ombord. Vi har utviklet logo, profilprogram, web og markedsmateriell for Freedom Express.

FE1FE6FE4FE7FE8FE9FE10FE12FE11FE7FEX_web

Coda

Bare Honning

Sogndal fotball

Strakks

Engø Gård

Carinas

Barkevik

2Mind design

Soppgleder

Vitale

OX-Norge

Uloba – profilhåndbok