Gulskogen Park

Uloba er et samvirkeforetak som eies og drives av funksjonshemmede. Over 60 % av de ansatte er funksjonshemmede yrkesutøvere. Gulskogen Park, Assistanse Nye Eiendommer as og Assistanse Eiendom as er datterselskaper av Uloba. Hovedkontoret til Uloba er løst som et trappefritt kontorbygg i tre etasjer. Logoen symboliserer konkret to ramper i bygget som sørger for fri tilgang til etasjene uten å bruke trapp eller heis. Logoen viser ambisjonen om en verden hvor Universell Utforming og likestilling for funksjonshemmede er en naturlig del av vår hverdag.

GSP_FGSP_negsamletAE_F ANE_FANE_brosjANE_poster ANE_brosj1. ANE_enkel

Sogndal fotball

Strakks

Engø Gård

Carinas

Barkevik

2Mind design

Soppgleder

Vitale

OX-Norge

Uloba – profilhåndbok

Picomed

Gulskogen Park