Kultursti «I Munchs fotspor»

Ramme ligger sydvendt til ved Oslofjorden like nord for ladestedet Hvitsten, ca. 45 km. sydover fra Oslo sentrum. Det er etablert en kultursti på Nedre Ramme I Munchs fotspor. På kulturstiens hovedskilt finner du informasjon om Munchs liv og virke på stedet. Du vil også se relevante kunstverk og fotografier. Der er et kart over området som viser stien, dens plassering og skilt.

Langs med stien finner du åtte skilt med fotografier og gjengivelser av Munchs kunstverk. Disse skiltene viser utvalgte verk og fotografier fra Munchs tid på Ramme. De er plassert der de hører hjemme i terrenget der hvor Munch sto når bildene ble malt. 2mind har utviklet logo, profilprogram og web samt skiltprogrammet for Ramme Kultursti «I Munchs fotspor».

Åråsen

Uloba

Aeron

Smøla vindpark

Vitale

Ekebergparken

Kultursti «I Munchs fotspor»

Ramme natur og kulturpark

Ramme kart

THE HUB