Romsås stedsanalyse

I 2008 samarbeidet vi med In´By, antropolog Celine Blom og arkitekt Erlend Haffner om en fysisk og sosiokulturell stedsanalyse for Romsås, i regi av Bydel Grorud og som en del av Groruddalssatsinga. Frøydis Skaug-Andersen var prosjektleder. En viktig del av den sosiokulturelle analysen var dybdeintervjuer med beboerne. En rød campingvogn ble flyttet rundt i de ulike borettslagene og beboere i alle aldre ble invitert inn på kaffe, vafler og intervju. Vi hadde også egne opplegg for skoler, barnehager og vaktmestrene i alle borettslag, samt kulturarbeidere for ungdommen. Vi var i kontakt med 700 av de totalt 7000 romsåsbeboere som bodde der da. Informasjonen skulle bli brukt til å kartlegge hvilke områdesatsninger som lokalbefolkningen selv ønsket. Formålet var å utvikle flere sosiale møteplasser i området.

(Bydel Grorud, Groruddalssatsinga)

RomsåsRomsås2

Peer Gynt på Gålå

Den store julekokeboken

Vannvettreglene

Granskuddpesto

iLift – Brukerinstruks

Ekebergparken kart

Skadeforebyggende forum

Norrøne guder og myter

Helstrøms julebok

HLF Briskeby

Maten og kjærligheten

Romsås stedsanalyse