Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra privat og offentlig sektor til et nasjonalt og tverrsektorelt samarbeid. Målsetningen er å forebygge skader og ulykker, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker. Forumet arrangerer møteplasser, formidler kunnskap, initierer og utvikler samarbeids-prosjekter og forskning, og fungerer som pådriver for utviklingstiltak. Skadeforebyggende forum deltar i nordiske, europeiske og internasjonale nettverk og medvirker til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling. Vi har redesignet logo og profilprogram, samt utviklet temahefter, årsrapporter, illustrasjoner, markedsmateriell, og web for Skadeforebyggende forum.

Skafor1Skafor2Skafor3Skafor4Skafor7 Skafor6 Skafor5Skafor10Skafor8Skafor9

Operaen

Nytelser

Peer Gynt på Gålå

Den store julekokeboken

Vannvettreglene

Granskuddpesto

iLift – Brukerinstruks

Ekebergparken kart

Skadeforebyggende forum

Norrøne guder og myter

Helstrøms julebok

HLF Briskeby