Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra privat og offentlig sektor til et nasjonalt og tverrsektorelt samarbeid. Målsetningen er å forebygge skader og ulykker, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker. Forumet arrangerer møteplasser, formidler kunnskap, initierer og utvikler samarbeids-prosjekter og forskning, og fungerer som pådriver for utviklingstiltak. Skadeforebyggende forum deltar i nordiske, europeiske og internasjonale nettverk og medvirker til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling. Vi har redesignet logo og profilprogram, samt utviklet temahefter, årsrapporter, illustrasjoner, markedsmateriell, og web for Skadeforebyggende forum.

Skafor1Skafor2Skafor3Skafor4Skafor7 Skafor6 Skafor5Skafor10Skafor8Skafor9

Den store julekokeboken

Vannvettreglene

Granskuddpesto

iLift – Brukerinstruks

Ekebergparken kart

Skadeforebyggende forum

Norrøne guder og myter

Helstrøms julebok

HLF Briskeby

Maten og kjærligheten

Romsås stedsanalyse

Tiden på Engø Gård