Smøla vindpark

Skiltprogram utviklet for Smøla kommune i samarbeid med Statkraft.

 Skiltprogrammet brukes langs turstier i vindparken, og ved monumenter og historiske bygg rundt på Smøla. Det var viktig å finne en løsning som integrerte skiltene i naturen samtidig som de var lette å finne. Det ble derfor valgt en løsning med en stensøyle som fundament med en «skjerm» i stål og glass som gir mulighet for utskiftbar informasjon.

 Stensøyler har historiske røtter på Smøla. Kulisteinen (fra ca.1035) er Norges mest berømte runestein, og sto på Smøla i over 900 år.

Smøla1Smøla4Smøla2Smøla3

Åråsen

Uloba

Aeron

Smøla vindpark

Vitale

Ekebergparken

Kultursti «I Munchs fotspor»

Ramme natur og kulturpark

Ramme kart