Streif

Prosjektet Mat og kulturlandskap 2005 var landbrukets bidrag til hundreårs-markeringen. Prosjektet skulle skape økt bevissthet for matproduksjonens betydning for et levende kulturlandskap, samt bygge stolthet over vår matkultur. 

Streif var et prosjekt der folk kunne streife gjennom ulike landskap i Norge. De ulike fylkene valgte ut særskilte vandringsruter og alle fikk sitt lokale preg. Det ble arrangert mellom 80 og 100 Streif-arrangement over hele landet i løpet av jubileumsåret. 

Vi utviklet en logo som symboliserte mangfoldet i prosjektet; lokal mat, kulturlandskap, kultur og historie.

Strakks1 Strakks2 Strakks3

Aeron

Ramme gård

Peer Gynt på Gålå

Bare Honning

Bredal

Coda

Sogndal fotball

Carinas

Barkevik

2Mind design

Foreningen av tolvte januar

Soppgleder