Streif

Prosjektet Mat og kulturlandskap 2005 var landbrukets bidrag til hundreårs-markeringen. Prosjektet skulle skape økt bevissthet for matproduksjonens betydning for et levende kulturlandskap, samt bygge stolthet over vår matkultur. 

Streif var et prosjekt der folk kunne streife gjennom ulike landskap i Norge. De ulike fylkene valgte ut særskilte vandringsruter og alle fikk sitt lokale preg. Det ble arrangert mellom 80 og 100 Streif-arrangement over hele landet i løpet av jubileumsåret. 

Vi utviklet en logo som symboliserte mangfoldet i prosjektet; lokal mat, kulturlandskap, kultur og historie.

Strakks1 Strakks2 Strakks3

2Mind design

Foreningen av tolvte januar

Soppgleder

Vitale

OX-Norge

Gulskogen Park

Picomed

iLift

Uloba

Ramme profil

Aro kapital

Ramme kultur