Uloba – profilhåndbok

Uloba er et andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse stiftet i 1991, som eies og drives av funksjonshemmede. Organisasjonen er landsdekkende med over 1000 andelseiere og over 5500 ansatte. 

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) sikrer mennesker med assistansebehov muligheten til å leve et verdig og selvstyrt liv. I 2014 ble Ulobas profilhåndbok revidert med hensyn til Universell utforming.

Uloba_m9Uloba_m11

Coda

Bare Honning

Sogndal fotball

Strakks

Engø Gård

Carinas

Barkevik

2Mind design

Soppgleder

Vitale

OX-Norge

Uloba – profilhåndbok