Vitale

Profilprogram: Vitale er privat selskap innen helse- og omsorgssektoren i Norge og jobber innen følgende virksomhetsområder: BPA (brukerstyrt personlig assistanse), egne heldøgns omsorgsboliger/samdrift, medisinsksenter og psykologsenter. 2mind har jobbet med navnutvikling, logo og profilprogram, skilting, kommunikasjonsstrategi samt markedsmateriell for Vitale as.

TeslaSkilt_resepBorosjyrerVisittkortPostaleInternkontrollpermResepsjonInngangFasade2Fasade3Bil5Bil2

Coda

Bare Honning

Sogndal fotball

Strakks

Engø Gård

Carinas

Barkevik

2Mind design

Soppgleder

Vitale

OX-Norge

Uloba – profilhåndbok