Vitale

Profilprogram: Vitale er privat selskap innen helse- og omsorgssektoren i Norge og jobber innen følgende virksomhetsområder: BPA (brukerstyrt personlig assistanse), egne heldøgns omsorgsboliger/samdrift, medisinsksenter og psykologsenter. 2mind har jobbet med navnutvikling, logo og profilprogram, skilting, kommunikasjonsstrategi samt markedsmateriell for Vitale as.

TeslaSkilt_resepBorosjyrerVisittkortPostaleInternkontrollpermResepsjonInngangFasade2Fasade3Bil5Bil2

Picomed

Gulskogen Park

Uloba

Ekebergparken

Aro kapital

iLift

Freedom Express

Ramme profil

Aeron

Ramme kultur

Peer Gynt på Gålå

Ramme fjordhotell